Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
PROJE VE YAPIM HİZMETLERİ

 

 Yatırım programında yer alan genel bütçeye dahil işlerle,  kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilecek olan bina ve tesislere ait arsa hukuki belgelerini temin etmek.

?Plankote ve vaziyet planlarını hazırlamak.

? Resmi kurumlardan özel proje talep edilmesi halinde; yatırımcı kuruluşun ihtiyaç programına göre uygulama projelerini hazırlamak.

 

 ?Resmi kurumların talebi halinde, yeni yapılacak ya da onarım gerektiren binaların yapı yaklaşık maliyet bedellerini belirlemek, metraj listelerinin hazırlanarak ihaleye çıkmak üzere yatırımcı kuruluş onayına sunmak.

? İhale sonrasında şartname ve sözleşme şartları uyarınca yapı denetim görevini yapmak.

? Yüklenici başvurusuna istinaden hak ediş raporları düzenlemek ve iş bitiminde geçici kabul tutanağı ile kesin kabul tutanaklarını tanzim etmek.

? Kamu binalarıyla ilgili inceleme raporlarının düzenlemek, ilgili kurumun onayına sunmak.

? Kamu binalarının, talep olduğu takdirde, ihalelerinde yetkili teknik eleman görevlendirmek.

? Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında  Yönetmelik” 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili sisteme giriş yapılmaktadır.