Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
Geçici Müteahhitlik ve Ortak Girişim için İstenen Belgeler

Geçici Müteahhitlik ve Ortak Girişim için İstenen Belgeler

Geçici Müteahhitlik: (Bir ticari işletme işleten vakıflar, dernekler ile İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler için)

1-) Başvuru Dilekçesi.

2-) Başvuru Formu(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-) Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya onaylı sureti) müracaat yılı içinde alınmış olacak.

4-) Güncel Vergi Levhası Fotokopisi.

5-) Kuruluş Gazetesi (Aslı veya aslı onaylı sureti).

6-) Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( Aslı veya onaylı sureti ).

7-) Tapu (Ayrıca; Tapu  hisseli ise noter onaylı muvafakatname).

8-) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

9-) Şirketin bütçe içi olmadığını gösteren belge.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Kimlik Fotokopileri.

11-) Yönetim Kurulu Kararı

12-) Banka Dekontu.

Ortak Girişim İçin:

Not: Her Bir Ortağın Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının  veya Başvurusunun olması gerekir.

1-) Başvuru Dilekçesi.

2-) Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-)  Noter onaylı ortaklık sözleşmesi.

4-)  Ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi(Ek-6).

5-) İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

6-) Sicil Durum Beyannamesi(Ek-5).

7-) Bildirim Yükümlülüğü  Taahhütnamesi(Ek-7).

8-) Banka Dekontu.