Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
Bakanlık Temsilcisi Talebi İçin Gerekli Belgeler

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Çağrı için alınan kararın örneği (aslının aynı, yetkili kişilerin ıslak imzası ile).

2. Yetki Belgesi (Başvuru sahipleri, Ticaret Sicil Memurluğundan genel kurul için,
kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir ıslak imzalı
belge).

3. Toplantı gündemi (yetkili kişilerin ıslak imzası ile).

4.Vezne alındısı (Defterdarlığa yatırılacak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 87. Maddesi uyarınca, 1. Derece kadrolu Devlet Memurları için tespit edilen en yüksek yurtiçi gündeliği esas alınarak, Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının genel kurul toplantılarında görevlendirilecek “Bakanlık Temsilcisi "

 RİZE DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE  

  YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN 2022 YILI TEMSİLCİ ÜCRETLERİ

 MESAİ İÇİ   (75 ORTAĞA KADAR 1 TEMSİLCİ) = 189,93-TL

 MESAİ İÇİ    (75 ORTAK ÜZERİ 2 TEMSİLCİ ) = 2 ADET 189,93 -TL AYRI AYRI YATIRILACAK

 MESAİ DIŞI (75 ORTAK ÜSTÜ 2 TEMSİLCİ) = 284,90-TL

 MESAİ DIŞI  (75 ORTAK ÜZERİ 2 TEMSİLCİ ) = 2 ADET 284,90-TL AYRI AYRI YATIRILACAK

2022 YILI DAMGA VERGİSİ BEDELİ

BİLANÇO İÇİN  = 102,00 TL

GELİR-GİDER TABLOSU İÇİN = 48,70 TL

TOPLAM =  150,70 TL


5- Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili kişilerin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü davet
mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi gerekli görülürse gazete ilanı)

6-Yevmiye Defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfa
fotokopisi(Gelir tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin).

7-Son Genel Kurul Toplantı Tutanağı fotokopisi.

8-Son Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicile Tescilinin Gazete fotokopisi.