Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
BİLGİ TEK. İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ

 

 

        ▪ Evrak giriş ve çıkışlarını sistematik halde yapmak, arşivlemek.

▪ Müdürlüğümüz taşınır mallarının kayıt, kontrol, zimmet işlerini yapmak.

▪ Kurum araçları için akaryakıt satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

▪ Genel bütçeden tahsis edilen ödeneğin yasal prosedüre göre harcanmasını sağlamak.

▪ Personel görev, tedavi ve ilaç giderlerinin tahakkuk etmek.

▪ Personel maaş ve tazminatlarını yapmak.

▪Personel sicil, özlük ve yazışmalarını yapmak.

▪ Müdürlüğümüz web sitesini güncellemek.

▪ Genel bütçeden Bakanlığımız kanalıyla tahsis edilen ödeneklerin yasal prosedüre    göre harcanmasını sağlamak.