Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
İMAR VE PLANLAMA HİZ.

 

? 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulamalarına ait inceleme, müracaat ve görüş işlemlerini yürütmek.

?3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak.

? 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ahşap iskele uygulamalarını yerinde kontrol etmek.

? Belediye mücavir alan tespiti ile belediye sınırları dahilindeki altyapı hizmetlerinin kontrollük işlemleri.

? Halihazır harita ile tüm ölçekteki planların kontrol ve arşivlenmesini sağlamak.

? 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununa göre tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

? 7269 sayılı Afet kanunu uyarınca jeolojik etüt raporlarının mahallinde ve dosya üzerinde in? İlimiz merkezli 2028 adet yapı kooperatifi, 85 adet toplu işyeri ve 540 adet ilçeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olmak üzere 2653 adet yapı kooperatifi mevcuttur.

? Yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerini yapmak; ana sözleşmede madde tadili yapmak.

? Yapı kooperatiflerinin genel kurullarına katılmak, toplantının 1163 sayılı kanuna ve anasözleşmeye uygun yapılmasını sağlamak, toplantının ardından Bakanlık temsilci raporu düzenlemek.

? Kooperatiflerle ilgili şikayetlerin ön incelemesini yapmak.

? Genel kurul toplantısını e-kooperatif sistemine işlemek, zamanında genel kurul yapmayan ve Ocak ayının sonuna kadar yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırmayan kooperatifler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

? Mahkemesi devam eden kooperatiflerin duruşmalarına Bakanlığı temsilen katılmak ve yazışmaları yapmak.