Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
Müteahhitlik Yetki Belgesi

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi,yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı  müteahhidi yetki belgesi numarası alması,bu numaranın  yapı ruhsatında , yapı kullanma izin belgesinde ve  yapım işleri sözleşmesinde  kullanılması  zorunluluğu ve  inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgelerinin olması zorunluluğu getirilmiştir.

 

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2013 

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLER İÇİN

 

-Hüviyet Fotokopisi

-Onaylı Mimari Proje Örneği

-Dekont (Halk Bankası 118 Numaralı Hesaba 2014 yılı için 300 TL Harç Yatırılacak

-Başvuru Formu(yambis.csb.gov.tr) Geçici Müteahhit Formu doldurularak imzalı çıktısı alınacak

-Dilekçe( matbu )

GERÇEK KİŞİ MÜTEAHHİTLER

 

-Hüviyet Fotokopisi

-Sanayi ve Ticaret Odası Onaylı Faaliyet Belgesi

-Dekont (Halk Bankası 118 Numaralı Hesaba 2014 yılı için 1000 TL Harç Yatırılacak)

- Başvuru Formu(yambis.csb.gov.tr) Gerçek Kişi Müteahhiti Formu doldurularak imzalı çıktısı alınacak

-Dilekçe(Matbu)

- Vergi levhası örneği

 

LİMİTED ŞİRKETLER

 

-Sanayi ve Ticaret Odası Onaylı Faaliyet Belgesi

-Ana Sözleşmenin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu

Onaylı sureti

- Ortakların İmza Sirküleri

- Başvuru Formu(yambis.csb.gov.tr) Limited Şirket

-Şirket Müdürü ve ortakların Hüviyet Fotokopileri

-Dekont (Halk Bankası 118 Numaralı Hesaba 2013 yılı için 250 TL Harç Yatırılacak)

-Dilekçe(Matbu)

ANONİM ŞİRKETLER

 

-Sanayi ve Ticaret Odası Onaylı Faaliyet Belgesi

-Ana Sözleşmenin Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu

Onaylı sureti

- Ortakların İmza Sirküleri

- Başvuru Formu(yambis.csb.gov.tr) Anonim Şirket

-Şirket Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Hüviyet Fotokopileri

-Dekont (Halk Bankası 118 Numaralı Hesaba 2013 yılı için 250 TL Harç Yatırılacak)

-Dilekçe(Matbu) 

 ADİ ORTAKLIKLAR

 

-Ortakların Hüviyet Fotokopileri

-Ortaklara Ait Hüviyet Fotokopileri

-Ortaklara Ait Sanayi ve Ticaret Odası Onaylı Faaliyet Belgeleri

- Ortakların İmza Sirküleri

- Başvuru Formu (yambis.csb.gov.tr) Adi Ortaklık

-Adi Ortaklığın Duyurulduğu Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu

Onaylı sureti

-Dekont (Halk Bankası 118 Numaralı Hesaba 2013 yılı için 250 TL Harç Yatırılacak)

-Dilekçe(Matbu)

 (Not: Adi Ortaklıklarda Her ortağın Bağımsız olarak müteahhit yetki numarasının olması gerekmektedir)