Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği

İLAN "ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN"

01 Mart 2019

İLAN "ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN"

 

            İlçemiz Köprüköy Köyünde, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan ve Hazine adına tapuya tescil edilen taşınmazların “hak sahipleri” yani “2/B Alanları Kullanıcı Listesi” ekte ilan edilmekte olup hak sahiplerinin aşağıdaki belgelerle birlikte 27 Ağostos 2019 tarihine kadar Ardeşen Milli Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir

 

            İlan olunur.       22/02/2019

            Başvuruda İstenen Belgeler:

 

            1) Satın alma talebini içeren örneği 345 sıra no’lu Milli Emlak Genel Tebliğin ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçe,

            2) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

            3) Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

            4) Varsa ecrimisil bedeli ödendiğine ilişkin belge örneği,

            5) Akdi haleflerden Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenmiş hak sahibi veya mirasçılardan alınmış muvafakatname,

            6) Tüzel kişiler için ayrıca taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

               

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır