Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
YAPI DENETİMİ

? Yapı Denetim Kuruluşlarının faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarını İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek,

? Yapı Denetim Kuruluşlarının kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

? Yapı Denetimi faaliyeti, sebebiyle yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar ve denetçi mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye şefi, laboratuar sahibi ve sorumluları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümüne yardımcı olmak.

? Yapı Denetim Komisyonunca kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

? 4703 Sayılı Kanun ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her türlü mekânda ve ortamda gözetim ve denetimini yapmak, yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standarda göre yapmak, yaptırmak ve laboratuvar altyapısını geliştirmek.

? 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının başlamasından sonra binaların enerji kimlik belgesine yönelik kontrol ve denetimler ile gider paylaşım şirketlerine yönelik denetimler Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

? Resmi kuruluşlardan talep gelmesi halinde; beton basınç deneyleri, beton çelik çubuk deneyleri, test çekici deneylerini yapmak.