Rize Valiliği
Rize Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Rize Valiliği
Rize Valiliği
Geçici Ustalık Yetki Belgesi

  16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi,yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı  müteahhidi yetki belgesi numarası alması,bu numaranın  yapı ruhsatında , yapı kullanma izin belgesinde ve  yapım işleri sözleşmesinde  kullanılması  zorunluluğu ve  inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgelerinin olması zorunluluğu getirilmiştir.

   

      Geçici Ustalık Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar  

  Geçici ustalık yetki belgesi alınabilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin; 

  1. Müteahhitten alınacak belgede; ustanın 16.12.2010 tarihinden önce çalışmış ve hangi branşa yönelik usta olduğuna dair ustanın açık kimlik bilgilerini de belirten müteahhit tarafından kaşeli ve imzalı bir yazı.

  2.  16.12.2010 tarihinden önce hangi branşa yönelik usta olarak çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kuruluşu' ndan (SGK) alınacak ıslak imzalı belge.

  3.  İstenilen her branş için bir adet vesikalık fotoğraf verilecektir.

  4.  Kimlik Fotokopisi.

  5.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi' nin Halk Bankası Şubesindeki Kurumsal

  Tahsilat Hesabı 119 Kod nolu Geçici ustalık Yetki Belgesi Geliri dekontu (her bir branş için ayrı ayrı 20,00 TL Yatırılacaktır)